มีเมฆมาก

28

22.10.2021

4,318

โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง

โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง

ทุกวันทำการ 00:00-00:00

69/2 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เนื้อที่18 ไร่

แสดงข้อมูลรูปภาพ

แสดงข้อมูลแผนที่

ช่องทางการติดต่อ

69/2 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

076 581 395

http://122.154.38.173/tkthospital/2018/

tkthospital69@gmail.com