มีเมฆเป็นส่วนใหญ่

26

19.01.2022

8,636

หาดท้ายเหมือง

หาดท้ายเหมือง

ทุกวันทำการ 05:00-22:00

ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง พังงา 82120

    หาดท้ายเหมือง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เป็นชายหาดริมทะเลอันดามันที่มีความยาวมากถึง 13.6 กิโลเมตร เคียงคู่ไปกับทิวสนต้นใหญ่เรียงรายอย่างสวยงาม ชายหาดกว้างและทอดตัวเข้าไปตัดกับน้ำทะเลใส เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจมากทีสุด และบริเวณหาดท้ายเหมือง ยังมีร้านอาหารและพี่พักไว้คอยบริการอีกด้วย หาดท้ายเหมือง มีการจัดงาน ประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล โดยการปล่อยเต่าลงสู่ทะเล ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี

วิดีโอ


แสดงข้อมูลรูปภาพ

แสดงข้อมูลแผนที่

ช่องทางการติดต่อ

ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง พังงา 82120

076 410 360